Kuzu Karkas

Kuzu Karkas
Kuzu Karkas : Kuzunun derisi ve iç organları çıkartıldıktan sonra kalan
kemikli bütün halidir.