Dana Pençeta

Dana Pençeta
Dana Pençeta : Dana but ve belin dışında kalan, karın boşluğu duvarını
oluşturan 12. ve 13. kaburga parçalarını içine alan et
parçasıdır.