Dana Karkas Kol

Dana Karkas Kol
Dana Karkas Kol : Antrikot, kürek, gerdan, döş ve incikten oluşan 11
kaburga kemiğini bulunduran kısımdır.